ชาวพิจิตร

ชาวพิจิตรจองคิวด่วน! อาจารย์หมอผู้เชี่ยวชาญรวมตัวรักษาคนไข้ฟรี

ชาวพิจิตรจองคิวด่วน! อาจารย์หมอผู้เชี่ยวชาญกว่า 500 คน รวมตัวจิตอาสารักษาฟรี 1,500 ราย ใน 12 สาขา แค่วันเดียวเท่านั้น

ชาวพิจิตรร่วมกันปลูกต้นดาวเรืองแปรสัญลักษณ์เลข๙

หลายพื้นที่ยังคงจัดกิจกรรมแสดงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของในหลวงรัชกาลที่ 9 เช่นที่พิจิตร ประชาชนร่วมกับองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ปลูกต้นดาวเรือง เป็นสัญลักษณ์เลข 9