ชาวมหาสารคาม

ชาวมหาสารคามนับพัน คนแต่งชุดไทยร่วมทำบุญตักบาตร  “ปีใหม่ไทย”

 ชาวมหาสารคามนับพัน คนแต่งชุดไทยร่วมทำบุญตักบาตร  สืบสานประเพณีอันดีงาม เนื่องในวันสงกรานต์ วันขึ้นปีใหม่ไทย