ชาวสวน

ขึ้นทะเบียนเกษตร ด่วน! เตรียมรับเงิน เยียวยาเกษตรกร เดือนนี้

กรณีการ ขึ้นทะเบียนเกษตร เพื่อรับเงิน เยียวยาเกษตรกร นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า เกษตรกรขึ้น

ธนาคาร ธ.ก.ส. พร้อมโอน เยียวยาเกษตรกร 5,000 บาท 10 ล้านราย

ธ.ก.ส. พร้อมโอนเงิน เยียวยาเกษตรกร 10 ล้านราย รายละ 5,000 บาทต่อเดือนเป็นเวลา 3 เดือน รวมวงเงิน 150,000 ล้านบาท ตามฐานข้อมูล

1 2