ชิงเงินรางวัล

สวนสัตว์เปิดเขาเขียวชวนโหวตตั้งชื่อ’ฮิปโปแคระ’ ชิงเงิน 5 พันบาท

รักษาการ ผอ.สวนสัตว์เปิดเขาเขียว เชิญร่วมโหวตชื่อของเจ้าฮิปโปแคระสมาชิกใหม่ของสวนสัตว์ฯ ชิงเงินรางวัล 5 พันบาท และตุ๊กตาฮิปโปโปเตมัสอีก 20 ตัว