ชิมช็อปใช้ เฟส 3

ครม.อนุมัติ ชิมช้อปใช้ เฟส 3 บิ๊กตู่ นายกรัฐมนตรี ปลื้มตอบรับดี

ชิมช้อปใช้ พลเอก ประยุทธ์ นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่า คณะรัฐมนตรีเห็นชอบอนุมัติโครงการ ชิม ช้อป ใช้ เฟส 3