ชิมช้อปใช้สแกน

เชื้อไม่ทิ้งแถว! “สลักธรรม” โวยรัฐบาลสร้างระบบสแกนใบหน้าคนกระด้างกระเดื่อง ผ่านชิมช้อปใช้

“สลักธรรม โตจิราการ” โยงโครงการ ชิมช็อปใช้ บอกรัฐบาลพยายามสร้างระบบจดจำใบหน้า เพื่อตรวจสอบผู้กระด้างกระเดื่อง และสร้างค่ายกักกันไร้รั้วแบบจีน