ชีพ จุลมนต์

ก.ต.มีมติตั้ง “ไสลเกษ” นั่งแท่นประมุขศาล แทน ‘ชีพ จุลมนต์’

  ก.ต.มีมติตั้ง นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ รองประธานศาลฎีกา ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกา เเทน นายชีพ จุลมนต์ ที่จะพ้นวาระบริหารขึ้นไปเป็นผู้พิพากษาอาวุ […]