ชีวิตกับสังคมไทย

โซเชียลวิจารณ์หนัก! แบบเรียน ” ชีวิตกับสังคมไทย ” สอนแบ่งแยกชนชั้น จี้ศธ.ผ่านมาได้ยังไง?

นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ได้โพสต์ผ่านทวิตเตอร์วิจารณ์หนังสือแบบเรียน “ ชีวิตกับสังคมไทย ” ซึ่งเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง