ชีวิตวิถีใหม่

ต้องปรับตัว! สสส. แนะ ชีวิตวิถีใหม่ ไม่ใช้มือจก ข้าวเหนียว ลดเสี่ยงโควิด19

การทาน ข้าวเหนียว ด้วยมือถือว่าเป็นวิถีดั้งเดิมของพี่น้องชาวไทยภาคเหนือและภาคอีสานมานาน แต่ วิกฤต โควิด19 นำมาสู่การเปลี่ยนแปลง