ชีเปลือย

สุดรันทด..พี่สาวไม่ท้อชีวิตเลี้ยงดูน้องชายชีเปลือยวอนหน่วยงานช่วยรักษา 

สุดรันทด..พี่สาวไม่ท้อชีวิตเลี้ยงดูน้องชายชีเปลือยวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยรักษา