ชี้เบาะแส

ช่วยกันชี้เป้า! ตม.กาญจน์ สร้างเครือข่ายชี้เบาะแสผู้กระทำผิด

ช่วยกันชี้เป้า! ตม.กาญจน์ แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ สร้างเครือข่ายแจ้งเบาะแส หากพบเห็นชาวต่างชาติกระทำความผิด