ชี้แจงความเดือดร้อน

เลขาฯ กอ.รมน.ตรวจเยี่ยมการทำงานภาค 4 กลุ่มเกษตรกร-ประมงวอนช่วยเหลือ

เลขาธิการ กอ.รมน. ตรวจเยี่ยมการทำงานของ กอ.รมน.ภาค 4 และได้มีกลุ่มอาชีพประมง และเกษตรกรชาวสวนยาง และสวนปาล์ม ขอเข้าพบคณะฯเพื่อขอให้ช่วยเหลือ