ชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา

ศาลรธน. รับคำร้องสอบปมสถานภาพสิระ แต่ไม่สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่

ศาลรัฐธรรมนูญ มีมติเป็นเอกฉันท์รับคำร้องไว้พิจารณากรณีประธานสภาผู้แทนราษฎร ส่งความเห็นของส.ส. 145 คน ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ