ชื่นชมแพทย์เกาหลี

ชื่นชม! หน่วยแพทย์อาสาเกาหลี ช่วยชาวบ้านน้ำท่วม 

ชื่นชม! หน่วยแพทย์อาสาเกาหลี ร่วมแพทย์ทหาร  ออกบริการ ตรวจรักษาสุขภาพ ชาวบ้านในพื้นที่ประสบอุทกภัยฟรี