ชุดฉลองพระองค์

ชุดฉลองพระองค์ ร.9 แบบอย่างที่งดงามของคนไทย

ชุดฉลองพระองค์ ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงสวมใส่ล้วนแล้วแต่เป็นผ้าไทยที่ถูกตัดเย็บด้วยช่างไทย แม้ชุดฉลองพระองค์จะทรงขาดแล้วยังทรงโป […]