ชุดชัก

ยิ่งใกล้ ยิ่งใจหาย บวงสรวงราชยานแล้ว

พิธีบวงสรวง ราชรถปืนใหญ่ ราชรถน้อย และพระมหาพิชัยรวชรถ ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร หลังการบูรณะปฏิสังขรณ์แล้วเสร็จเพื่อการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรทศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตามโบราณราชประเพณีและเฉลิมพระเกียรติอย่างสูงสุด โดยมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธียวงสรวง