ชุดตรวจสอบเชื้อ

‘หมอธี’ เทียบชัดๆ ชุดตรวจสอบเชื้อ โควิด-19 จากตปท.กับของจุฬาฯใช้

โควิด-19 วันที่ 25 มีนาคม 2563 นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า