ชุดธารน้ำใจ

“พระราชินี ร.9” พระราชทานชุดธารน้ำใจช่วยชาวบ้านลุ่มน้ำยม จ.พิจิตร

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 พระราชทานชุดธารน้ำใจและสิ่งของจำนวน 1,000 ชุดเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านลุ่มแม่น้ำยมในพื้นที่ จ.พิจิตร