ชุดปฏิบัติการ

ดีเอสไอร่วมกับชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองเปิดปฏิบัติการศรีสองรักบูรณาการ

เมื่อเวลา 20.00 น. วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ตามที่องค์กรพัฒนาเอกชนร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมว่า ในพื้นที่ อ.ภูเรือ จังหวัดเลย มีการลักลอบเปิดเป็นร้าน […]