ชุดป้องกันทางการแพทย์

จีน พัฒนา ชุดป้องกันทางการแพทย์ ชนิดใหม่ ปกป้องอย่างครอบคลุมในชุดเดียว

ชุดป้องกันทางการแพทย์ ใหม่มีการวางโครงสร้างที่แตกต่างกันสำหรับหญิงและชาย ทั้งยังพัฒนาให้สามารถปกป้องผู้สวมใส่อย่างครอบคลุมในชุดเดียว

จีน จัดหาหน้ากากอนามัย 100 ล้านชิ้น ชุดป้องกัน 10 ล้านชุด มอบให้อาเซียน

จีน เตรียมจัดหาหน้ากากอนามัยอีก 100 ล้านชิ้น ชุดป้องกันทางการแพทย์อีก 10 ล้านชุด และอุปกรณ์การแพทย์ที่จำเป็นต้องใช้อย่างเร่งด่วน