ชุดเหยี่ยวดง

ชุดเหยี่ยวดงล่อซื้อจับกุมค้าสัตว์ป่าออนไลน์

มีมาอีกแล้วสำหรับการลักลอบค้าสัตว์ป่าออนไลน์ คราวนี้เจ้าหน้าที่ชุดเหยี่ยวดง ล่อซื้อและเข้าจับกุมผู้ค้าใน จ.ราชบุรี ได้สัตว์ป่าคุ้มครองเป็นจำนวนมาก