ชุมชนต้นแบบ

ศรีสะเกษ ผุดไอเดีย​ ชุมชนต้นแบบ​สุขภาวะทางสังคม​ ตามแนวพระราชดำริ

ที่วัดนักบุญยอแซฟ บ้านหนองทามน้อย ต.คำเนียม อ.กันทรารมย์ จ. ศรีสะเกษ ประชาชนจัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติชุมชนต้นแบบ สุภาวะทางสังคมบนพื้นฐาน