ชุมชนท่องเที่ยว

พช.เดินหน้าพัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่ายให้นักท่องเที่ยว

พช.เดินหน้าพัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่ายให้นักท่องเที่ยว (ผลิตภัณฑ์คลัสเตอร์อาหาร)

พช.จับมือ การบินกรุงเทพ หนุนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และผลิตภัณฑ์ชุมชน

วันที่ 3 มีนาคม 2563 นายสุทธิพษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี