ชุมชนท่องเที่ยวOTOPนวัตวิถี

ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี…คือดีอะ

ร้อนๆ แบบนี้ ใครที่อาศัยอยู่กลางกรุงที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายคงอึดอัดน่าดู  หลายคนคงอยากหนีไปเที่ยวชิลๆ พักผ่อนหย่อนใจกันให้หายร้อน แล้วค่อยกลับมาบากบั […]

เส้นทางที่ 4 เส้นทางอุ่นไอดิน ถิ่นขุนเขา | สำนักงานพัฒนาชุมชน จ.ราชบุรี

“ท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรีกับเส้นทางอุ่นไอดิน ถิ่นขุนเขา เรียนรู้วิถีชีวิต ใกล้ชิดธรรมชาติ” พบกับความมหัศจรรย์ของจังหวัดราชบุรี กับสภาพภูมิประเทศแบบภูเ […]

เส้นทางที่ 3 ผลไม้รสเลิศ เพลิดเพลินตลาดน้ำ | สำนักงานพัฒนาชุมชน จ.ราชบุรี

ราชบุรี… จังหวัดที่ได้รับของขวัญจากธรรมชาติทั้งดินและน้ำ มีคลองดำเนินสะดวกเป็นเสมือนสายเลือดที่คอยหล่อเลี้ยงคนในพื้น เกิดเป็นผลไม้รสเลิศและตลาดน […]

เส้นทางที่ 2 อารยธรรมลุ่มน้ำแม่กลอง | สำนักงานพัฒนาชุมชน จ.ราชบุรี

เส้นทางท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีราชบุรี เส้นทางที่ 2 อารยธรรมลุ่มน้ำแม่กลอง “ท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรีกับเส้นทางอารยธรรมลุ่มน้ำแม่กลอง แม่น้ำแห่งความหลา […]

เส้นทางที่ 1 ตลาดวิถีไทยหนึ่งในภาคตะวันตก | สำนักงานพัฒนาชุมชน จ.ราชบุรี

เส้นทางท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีราชบุรี เส้นทางที่ 1 ตลาดวิถีไทยหนึ่งในภาคตะวันตก “ท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรีกับเส้นทางตลาดวิถีไทยหนึ่งในภาคตะวันตก ตลาดส […]