ชุมชนพระราม9

น้ำพระทัยสู่ชุมชนบึงพระราม9

พื้นที่ชุมชนย่านบึงพระราม9 หนึ่งในชุมชนที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระราชดำริให้ปรับปรุงพื้นที่ แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการปร […]