ชุมชนมโนราห์

คืบหน้าไฟไหม้ชุมชนที่ลพบุรี เสียหายรวม 66 หลังกว่า 50 ล้านบาท

หลายหน่วยงานใน จ.ลพบุรี เข้าให้การช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้ชุมชนสระมโนราห์ เขตเทศบาลเมืองลพบุรี โดยจัดตั้งโรงอาหาร ลงทะเบียนรับแจ้งผู้ประสบภัย ทางหน่วยทหารเตรียมจัดกำลังช่วยเหลือ ส่วนความเสียหายประมาณ 50 ล้านบาท