ชุมชนสิรินธร3

โกลาหล ไฟไหม้ ชุมชนสิรินธร 3 วอด 6 หลัง

เพลิงไหม้ชุมชนสิรินธร 3 เสียหาย 6 หลัง เจ้าหน้าที่เร่งช่วยเหลือ และเยียวยาผู้เสียหาย