ชุมชนห้วยขวาง

กรมการพัฒนาชุมชน ร่วมมือสภาสตรีแห่งชาติฯ มอบถุงยังชีพ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

กรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกับสภาสตรีแห่งชาติฯ ลงพื้นที่เคหะชุมชนห้วยขวาง มอบถุงยังชีพบรรเทาทุกข์ประชาชนได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19