ชุมนมสาธารณะ

หนีม็อบ! ราชภัฏสวนสุนันทา ออกประกาศ งดการเรียนการสอน 25 พ.ย.นี้

ม็อบ24พฤศจิกา มหาวิทยาลัยราชกัฏสวนสุนันทา ได้ออกประกาศโดยระบุว่า ตามที่มีการชุมนมสาธารณะขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร