ชุมนุมยืดเยื้อ

นิด้าโพล เผย ประชาชนส่วนใหญ่เชื่อชุมนุมยืดเยื้อ ห่วงเศรษฐกิจทรุดหนักกว่าเดิม

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น นิด้าโพล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “การชุมนุม ทางการเมือง จะจบอย่างไร”