ชุมนุมให้กำลังใจหมอบี

จนท.รพ.นพรัตนราชธานี รวมตัวให้กำลังใจ”หมอบี”

หมอ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ชุมนุมให้กำลังใจ “หมอบี” และขอให้ระงับการลาออก