ชุมนุม ฮ่องกง

ตำรวจฮ่องกง เข้มรับมือกลุ่มผู้ชุมนุมขวางระบบขนส่งมวลชน

ตำรวจฮ่องกง เตรียมกำลังรับมือกลุ่มผู้ชุมนุมขวางสนามบิน-สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน หลังเคลื่อนไหวประท้วง “ทดสอบการจัดการภาวะวิกฤติ” เป็นสัปดาห์ที่ 16