ชูวิทย์ เฟซบุ๊ก

ชูวิทย์ แซะ! กฎหมายฉบับเดียวกัน แต่ใช้ไม่เท่าเทียมกัน!

ชูวิทย์ โพสต์เฟซบุ๊กแซะกฎหมายไทย ฉบับเดียวกันแต่ใช้ไม่เท่าเทียม ชี้ “แข่งเรือ แข่งพาย แข่งได้ แข่งบุญ แข่งวาสนา” เหมือนเช่นคดีบุกรุกป่า