ชูศักดิ์

ตั้ง “ชูศักดิ์” นั่งหัวโต๊ะยกร่างคำร้อง สอบจริยธรรม “พล.อ.ประยุทธ์”

7 ฝ่ายค้าน ชูศักดิ์ เห็นชอบยื่น ป.ป.ช. สอบจริยธรรมนายกฯ อ้างเสียงสังคมเรียกร้อง มั่นใจป.ป.ช.ต้องรับไว้วินิจฉัย