ชูศักดิ์ ศิรินิล

โลโก้ใหม่ “พรรคเพื่อไทย” ไม่หัวแหลม ปัดล้างบางกลุ่มไหนออกจากพรรค

โลโก้ใหม่ “พรรคเพื่อไทย” ไม่หัวแหลม!! นายชูศักดิ์ ศิรินิล รักษาการหัวหน้าพรรคเพื่อไทย เปิดเผยก่อนการประชุมรักษาการคณะกรรมการบริหารพรรค

เพื่อไทย เตรียมเปลี่ยนโลโก้พรรคใหม่ ต้อนรับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่

นายชูศักดิ์ ศิรินิล รักษาการแทนหัวหน้าพรรค เผยก่อนการประชุมรักษาการคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทย เพื่อเตรียมการประชุมใหญ่วิสามัญพรรค