ชู้มดอกไม้

จัดเจ้าหน้าที่ 600 คุ้มกัน ซุ้มดอกไม้ปากคลองตลาด เพื่อให้งดงามจนถึงวันพระราชพิธีถวายพระเพลิง

  ประชาชนคนไทยนับพันคน เข้าชมความสวยงานของซุ้มอุโมงค์ดอกไม้ทั้ง 6 ซุ้ม บนถนนจักรเพชร ปากคลองตลาด ระยะทาง 400 เมตร ที่ตกแต่งจากดอกไม้หลายสิบล้านดอ […]