ช่างสิบหมู่

ภาพฉากบังพระเพลิงเสร็จสมบูรณ์แล้วก่อนเคลื่อนย้ายประกอบพระเมรุมาศ

ภาพฉากบังพระเพลิง 48 ชิ้น 96 ภาพ ผลงานของช่างสิบหมู่เสร็จสมบูรณ์แล้ว 100 เปอร์เซ็นต์ และได้เคลื่อนย้ายไปประกอบพระเมรุมาศ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

ช่างสิบหมู่ เร่งบูรณะปฏิสังขรณ์ พระที่นั่งราเชนทรยานน้อย

ที่สำนักช่างสิบหมู่ การบูรณะปฏิสังขรณ์ พระที่นั่งราเชนทรยานน้อยราชรถ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ก็คืบหน้าไปมาก ทั้งนายช่างและจิตอาสานับ 100 ชีวิต ต่างก็ทุ่มเทแรงกายแรงใจ สร้างทุกชิ้นงานอย่างสุดฝีมือ สุดหัวใจ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ