ช้างป่าบาดเจ็บ

ทีมสัตวแพทย์ เร่งติดตาม! ช่วยเหลือช้างป่า บาดขาบาดเจ็บ

ทีมสัตวแพทย์อนุรักษ์สัตวป่าพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) และเจ้าหน้าส่วนอื่น ลงพื้นที่ ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อติดตาม ช้างป่า