ซองจดหมายปริศนา

มึนตึบ! ไปรษณีย์ วอนช่วยแกะลายมือ ซองจดหมายปริศนา ใครเขียนเนี่ย

ไปรษณีย์ วอนชาวเน็ตช่วยแกะลายมือ ซองจดหมายปริศนา ไม่รู้ผู้ส่ง-ผู้รับ อ่านออกเพียงแค่คำว่า “กรุงเทพ” วันนี้ 3 ก.พ.