ซอยวิภาวดี 5

โปรดเกล้าฯ พ.ร.ก.เวนคืนที่ดิน ซอยวิภาวดีฯ 5 สร้างอู่จอดรถไฟฟ้า

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พ.ร.ก.เวนคืนที่ดิน ท้องที่แขวงจอมพล เขตจตุจักร บริเวณ ซอยวิภาวดีฯ 5 เพื่อสร้างรอู่จอด และซ่อมบำรุงรถไฟฟ้ากับถนนวิภาวดีรังสิต