ซอยสุขุมวิท 26

กรมควบคุมโรค ร่วมกับกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ สุขุมวิท 26 เพื่อสอบสวนรายละเอียดเพิ่มเติม

กรมควบคุมโรค และ สำนักอนามัย ลงพื้นที่ สุขุมวิท 26 คอนโดในซอยสุขุมวิท เพื่อสอบสวนรายละเอียดเพิ่มเติม กรณีเด็กหญิงที่มาในครอบครัวทูตติดเชื้อโควิด 19