ซักฟอกงบฯ63

ฝ่ายค้านส่งขุนพลชุดใหญ่ ซักฟอกงบฯ63 – กลาโหม

ส.ส. และกมธ. ฝ่ายค้านเตรียมยื่น ซักฟอกงบประมาณ 63 พุ่งเป้า กระทรวงกลาโหม งบของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ