ซันเดย์

น้องซันเดย์ นักฟุตบอลโรงเรียนธัญบุรี เสียชีวิตแล้ว จากป่วยมะเร็ง

นายอัครวัฒน์ ไกรวุฒิภคพงศ์ หรือ น้องซันเดย์ นักฟุตบอลโรงเรียนธัญบุรี เสียชีวิตแล้ว จากอาการมะเร็งที่ลามถึงกระดูกสันหลัง