ซากกระดูกเสือดำ

ชุดพญาเสือพบ “ซากกระดูกเสือดำ” มัดหลักฐานแก๊งล่าสัตว์ป่า

ชุดพญาเสือพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เขตรักษาป่าทุ่งใหญ่นเรศวรฝั่งตะวันตก งมค้นหาชิ้นส่วนซากสัตว์พบกระดูกเสือดำและอื่น ๆ นำขึ้นมาพิสูจน์