ซากผลิตผลทางการเกษตร

เพลิงไหม้โรงงานไฟฟ้าชีวมวล อ.โชคชัย เจ้าหน้าที่เร่งดับต่อเนื่อง

เกิดเหตุเพลิงไหม้กองเปลือกไม้ในลานกว้างของโรงงานไฟฟ้าชีวมวลที่ อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา เสียหายหลายล้านบาท แถมโรงงานผลิตโฟมและเฟอร์นิเจอร์ใน อ.สูงเนิน เกิดไฟไหม้เช่นกัน