ซากวัดโบราณ

ซาก วัดโบราณ ของราชสำนัก สมัยอาณจาจักรน่านเฟื่องฟู ถูกค้นพบในยูนนาน

ซาก วัดโบราณ ที่ถูกพบ ทางสถาบันวิจัยวัตถุทางวัฒนธรรมและโบราณคดีแห่งมณฑลอวิ๋นหนาน (ยูนนาน) ของจีน รายงานว่าคณะนักโบราณดีเห็นว่าซากวัด