ซากสมาร์ทโฟน

ซากสมาร์ทโฟน สู่เหรียญโอลิมปิก Tokyo 2020

ซากสมาร์ทโฟน สู่เหรียญโอลิมปิก Tokyo 2020 มีรายงานจาก BBC ว่า เหรียญโอลิมปิก Tokyo 2020 ประเทศญี่ปุ่นนั้นรีไซเคิลมาจากวัสดุสมาร์ทโฟนเหลือทิ้ง รวมทั้งช […]