ซากเสือโคร่ง

เร่งขยายผลขบวนการค้าซากเสือโคร่ง

ซากเสือโคร่งเพศผู้อายุ ประมาณ 15-20 ปี มีความยาวตั้งแต่หัวถึงหางกว่า 3 เมตร น้ำหนักตัวมากถึง 200 กิโลกรัม ถูกชำหละแยกชิ้น กะโหลก เขี้ยว ขาหน้า ขาหลัง […]