ซากไวรัส

หมอยง เผยซากไวรัส โควิด19 สามารถตรวจพบได้ในผู้ป่วยแม้หายแล้ว

โควิด19 — หมอยง ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยา คลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์