ซานฟรานซิสโก

โควิด19 ปลอกเปลือก “ความเหลื่อมล้ำ” ในชุมชนซานฟรานซิสโก

โควิด19 – มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ซานฟรานซิสโก ได้เผยแพร่งานวิจัยเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19)

ซานฟรานซิสโก ให้สิทธิ แรงงานหลัก ตรวจโควิด-19 ฟรี

ซานฟรานซิสโก ประกาศ แรงงานหลักทั้งหมดของเมืองมีสิทธิ ตรวจโควิด-19 ฟรี แม้ไม่มีอาการหรือความเสี่ยง